زمین لرزه ۳.۶ ریشتری ساعت ۲۱ و ۳۴ دقیقه که به مرکزیت رودهن به وقوع پیوست، شهرهای پردیس و بومهن را لرزاند.

زمین لرزه ۳.۶ ریشتری ساعت ۲۱ و ۳۴ دقیقه که به مرکزیت رودهن به وقوع پیوست، شهرهای پردیس و بومهن را لرزاند.