زمین لرزه ای به قدرت ۴ ریشتر شهرستان های پارس آباد، بیله سوار و تازه کند استان اردبیل را لرزاند.

زمین لرزه ای به قدرت ۴ ریشتر شهرستان های پارس آباد، بیله سوار و تازه کند استان اردبیل را لرزاند.