میلان با قبول شکست 3-1 مقابل اودینزه در آستانه سقوط به رده پنجم سری آ قرار گرفت.

میلان با قبول شکست 3-1 مقابل اودینزه در آستانه سقوط به رده پنجم سری آ قرار گرفت.