به نظر می رسد بسیاری از سلبریتی‌ها، از بازیگران با استعداد گرفته تا نوازندگان و خواننده‌ها، نمی توانند لباسی متناسب با رویدادهایی که در آن شرکت می‌کنند، انتخاب کنند….

به نظر می رسد بسیاری از سلبریتی‌ها، از بازیگران با استعداد گرفته تا نوازندگان و خواننده‌ها، نمی توانند لباسی متناسب با رویدادهایی که در آن شرکت می‌کنند، انتخاب کنند.