نظامیان رژیم صهیونیستی در رام‌الله، به دو سوی دو جوان فلسطینی شلیک و آن‌ها را مجروح کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی در رام‌الله، به دو سوی دو جوان فلسطینی شلیک و آن‌ها را مجروح کردند.