«مهدی هادی‌به»، در کنار عکس‌هایی که در اختیار انصاف نیوز قرار داد، نوشت: اینجا گلزار شهدای شهرضاست …هفته پیش در همین ساعتها، بعد از خاکسپاری مادربزرگم حوالی اذان ظهر بود که برای نماز خواندن به سمت امامزاده می‌رفتم، حالم بد بود ولی این عکسها را گر…

«مهدی هادی‌به»، در کنار عکس‌هایی که در اختیار انصاف نیوز قرار داد، نوشت: اینجا گلزار شهدای شهرضاست …هفته پیش در همین ساعتها، بعد از خاکسپاری مادربزرگم حوالی اذان ظهر بود که برای نماز خواندن به سمت امامزاده می‌رفتم، حالم بد بود ولی این عکسها را گرفتم! عکس‌هایی که کلی ایراد…