در این دوره از انتخابات مجلس برآورد هزینه‌های انتخاباتی من و آقای امیرآبادی و حجت‌الاسلام ذوالنور با هم ۳۰۰ میلیون تومان است که سهم هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود. این مبلغ نصف هزینه استاندارد تعیین شده توسط استانداری برای یک کان…

در این دوره از انتخابات مجلس برآورد هزینه‌های انتخاباتی من و آقای امیرآبادی و حجت‌الاسلام ذوالنور با هم ۳۰۰ میلیون تومان است که سهم هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود. این مبلغ نصف هزینه استاندارد تعیین شده توسط استانداری برای یک کاندیدا طی این دوره است.