وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت گفت:‌ما هم همین جا اعلام می کنیم که هر پلتفرم خارجی که قواعد جمهوری اسلامی را بپذیرد یا حداقل به قواعد خود پایبند باشد به طوری که ما بتوانیم حقوق مردم را در این پلتفرم ها پیگیری کنیم، استقبال می کن…

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت گفت:‌ما هم همین جا اعلام می کنیم که هر پلتفرم خارجی که قواعد جمهوری اسلامی را بپذیرد یا حداقل به قواعد خود پایبند باشد به طوری که ما بتوانیم حقوق مردم را در این پلتفرم ها پیگیری کنیم، استقبال می کنیم.