رییس فراکسیون محیط زیست مجلس از حضور جمعی از فعالان محیط زیست در نشست امروز این فراکسیون و ابراز نگرانی آن‌ها در مورد طرح‌های انتقال خبر داد و گفت: مهمترین دغدغه فعالان محیط زیستی ارتقا وضعیت NGO‌ها و سمن‌های فعال محیط زیست بود….

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس از حضور جمعی از فعالان محیط زیست در نشست امروز این فراکسیون و ابراز نگرانی آن‌ها در مورد طرح‌های انتقال خبر داد و گفت: مهمترین دغدغه فعالان محیط زیستی ارتقا وضعیت NGO‌ها و سمن‌های فعال محیط زیست بود.