پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو با دانشجویان دیدار می‌کند.

پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو با دانشجویان دیدار می‌کند.