رییس شورای شهر شهریار: حکم سرپرست شهرداری شهریار سه ماه دیگر تمدید شد
رییس شورای شهر شهریار: حکم سرپرست شهرداری شهریار سه ماه دیگر تمدید شد

شهریاریها : رییس شورای اسلامی شهر شهریار از تمدید ۳ ماهه حکم سرپرست شهرداری این شهر با توجه به عدم ابلاغ استعلام حکم شهردار از سوی وزارت کشور خبر داد. علی مهدور، در خصوص مدیریت شهری این شهرداری اظهار داشت: با توجه به عدم ابلاغ استعلام حکم شهردار شهریار از سوی وزارت کشور و همچنین […]

شهریاریها : رییس شورای اسلامی شهر شهریار از تمدید ۳ ماهه حکم سرپرست شهرداری این شهر با توجه به عدم ابلاغ استعلام حکم شهردار از سوی وزارت کشور خبر داد.

علی مهدور، در خصوص مدیریت شهری این شهرداری اظهار داشت: با توجه به عدم ابلاغ استعلام حکم شهردار شهریار از سوی وزارت کشور و همچنین اتمام حکم سرپرستی سه ماه شهردار شهریار، اعضا شورای اسلامی شهر شهریار صبح امروز با تشکیل جلسه فوق العاده با اکثریت آرا مجددا احسان درخشان نسب را برای یک دوره سه ماهه دیگر به عنوان سرپرست شهرداری شهریار انتخاب کردند.

وی اضافه کرد: احکام شهرداری، شهرهای با جمعیت بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر توسط وزیر کشور امضا می شود و به این لحاظ، حکم شهردار شهریار نیز باید توسط وزیر کشور امضا و ابلاغ شود.

رییس شورای اسلامی شهر شهریار گفت: این تاخیر هیچ خللی در ارائه خدمات شهری و برنامه های عمرانی شهرداری شهریار ایجاد نخواهد کرد و خادمان مردم در شهرداری با قدرت به انجام وظیفه خود مشغول هستند.