رییس شورای اسلامی شهریار: عقب ماندگی های شهریار باید جبران شود
رییس شورای اسلامی شهریار: عقب ماندگی های شهریار باید جبران شود
رییس شورای اسلامی شهریار با اشاره به اینکه شهریار بزرگترین شهرستان استان تهران و دوازدهمین شهرستان پرجمعیت کشور است، عقب ماندگی هایی در حوزه های عمرانی دارد که باید باسرعت جبران شود.

به گزارش شهریاریها ، بهزاد درخشان رییس شورای اسلامی شهر شهریار با بیان این مطلب افزود :در افق چشم انداز ۱۴۰۰، شهریار دارای۲۵۰هزار نفر جمعیت پیش بینی شده اما این جمعیت هم اکنون به حدود ۴۰۰ هزار نفر می رسد که کمبود ها و کاستی هایی در بخش های مختلف و سرانه ها شاهد هستیم.وی با اشاره به عقب ماندگی های شهریار گفت : کرج در سال ۱۳۳۰ و شهریار در سال ۱۳۳۱ دارای شهرداری شدند این درحالی است که کرج به دنبال تحقق بودجه سه هزار میلیارد تومانی و شهریار با فاصله بسیار به دنبال تحقق بودجه ۵۵۰ میلیارد تومانی است.
رییس شورای اسلامی شهریار اضافه کرد: تا پایان سال نیزدر خوشبینانه ترین وضع، حدود چهل درصد بودجه جذب خواهد شد این درحالی است که درآمد شهرداری به دلیل مشکلات قضایی و شرایط سخت حاکم بر شهرداری در سالجاری ،به چهل میلیون تومان در روز کاهش یافته است.وی افزود: شعار تحقق بودجه هزار میلیارد تومانی برای شهریار ، شعار بیراهی نبوده و شهریار با توجه به قابلیت های اقتصادی ، سرمایه گذاری و گردشگری و افزایش بهره وری ،می تواند به این هدف دست یابد.
وی با اشاره به توانمندی شهریار در حوزه اقتصادی گفت : طبق ممیزی املاک ،شهرداری دارای پنج هزار میلیارد تومان املاک شهری است که می توان با ایجاد شرکت های فعال درزیرمجموعه ، برای آن ارزش افزوده ایجاد کرد.
این مقام مسئول، نگاه خدماتی صرف به شهرداری را اشتباه دانست و گفت: باید به سمت حاکم کردن نگاه اقتصادی در شهرداری حرکت کرد و با مدیریت علمی و جهادی و با نگاه خدمت به رفع کمبودها و جبران عقب ماندگی ها همت گماشت.