رییس ستاد نماز جمعه تهران گفت: برای حفظ سلامت شهروندان و رعایت پروتکل‌های بهداشتی نماز جمعه این هفته ۱۷ مرداد ماه در پایتخت اقامه نخواهد شد.

رییس ستاد نماز جمعه تهران گفت: برای حفظ سلامت شهروندان و رعایت پروتکل‌های بهداشتی نماز جمعه این هفته ۱۷ مرداد ماه در پایتخت اقامه نخواهد شد.