بیروت – ایرنا – «علی لاریجانی» رییس مجلس امروز (دوشنبه) نامه رییس جمهوری اسلامی ایران را به «میشل عون» همتای لبنانی اش تقدیم کرد که در آن «حسن روحانی» از عون برای سفر به تهران دعوت کرد….

بیروت – ایرنا – «علی لاریجانی» رییس مجلس امروز (دوشنبه) نامه رییس جمهوری اسلامی ایران را به «میشل عون» همتای لبنانی اش تقدیم کرد که در آن «حسن روحانی» از عون برای سفر به تهران دعوت کرد.