این مقاله با عنوان The Lion Heart توسط ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم استقلال در سال ۲۰۱۹ در سایت Coaches’ Voice نوشته شده است.

این مقاله با عنوان The Lion Heart توسط ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم استقلال در سال ۲۰۱۹ در سایت Coaches' Voice نوشته شده است.