به بهانه پربازدید‌شدن روایت مادر بازیکن تیم‌ملی فوتبال از زنگ‌زدن دخترها برای ابراز علاقه به پسرش، از واکنش اصولی به این عاشق‌ها گفتیم

به بهانه پربازدید‌شدن روایت مادر بازیکن تیم‌ملی فوتبال از زنگ‌زدن دخترها برای ابراز علاقه به پسرش، از واکنش اصولی به این عاشق‌ها گفتیم