رییس اداره هواشناسی گچساران گفت: پدیده ریزگردها در این شهرستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود سه برابر افزایش یافته است.

رییس اداره هواشناسی گچساران گفت: پدیده ریزگردها در این شهرستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود سه برابر افزایش یافته است.