شاخص بورس و اوراق بهادار در معاملات ۲۲ مرداد ۹۹ با اُفت بیش از ۲۴ هزار واحدی روبرو شد.

شاخص بورس و اوراق بهادار در معاملات ۲۲ مرداد ۹۹ با اُفت بیش از ۲۴ هزار واحدی روبرو شد.