بخشدار مرکزی پلدختر از ریزش کوه در سه نقطه از محور پلدختر- خرم‌آباد خبر داد.

بخشدار مرکزی پلدختر از ریزش کوه در سه نقطه از محور پلدختر- خرم‌آباد خبر داد.