اقتصادنیوز: بر اثر انفجار گاز در شهرک شهید مدرس کنگان، یک ساختمان مسکونی تجاری فرو ریخت اما خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

اقتصادنیوز: بر اثر انفجار گاز در شهرک شهید مدرس کنگان، یک ساختمان مسکونی تجاری فرو ریخت اما خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.