سریال ریزش‌های دلار ادامه دارد. قیمت دلار آمریکا عصر روز پنجشنبه گذشته سطح حمایتی حساس ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومانی را از دست داد و در محدوده ۲۸ هزار و ۱۵۰ تومان قرار گرفت….

سریال ریزش‌های دلار ادامه دارد. قیمت دلار آمریکا عصر روز پنجشنبه گذشته سطح حمایتی حساس ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومانی را از دست داد و در محدوده ۲۸ هزار و ۱۵۰ تومان قرار گرفت.