دانشمندان معتقدند با گرم‌تر شدن هوا، کرونا درک جدیدی از خود به دست داده و حتما به دمای ‏هوا واکنش نشان خواهد داد و انتظار می‌رود شیوع این ویروس در تابستان با ریتم کندتری گسترش داشته باشد….

دانشمندان معتقدند با گرم‌تر شدن هوا، کرونا درک جدیدی از خود به دست داده و حتما به دمای ‏هوا واکنش نشان خواهد داد و انتظار می‌رود شیوع این ویروس در تابستان با ریتم کندتری گسترش داشته باشد.