ایرنا نوشت:نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: با برجام موافقیم و باید تحریم ها برداشته شود و معتقدم حقوقدانان بین الملل باید مذاکره کنند….

ایرنا نوشت:نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: با برجام موافقیم و باید تحریم ها برداشته شود و معتقدم حقوقدانان بین الملل باید مذاکره کنند.