سفیر سابق ایران در عراق گفت: بار‌ها پایان جنگ یمن را به‌عنوان یک خواسته در گفت‌وگوها با عربستان عنوان کردیم، اما ریاض گامی برای آن برنمی‌دارد….

سفیر سابق ایران در عراق گفت: بار‌ها پایان جنگ یمن را به‌عنوان یک خواسته در گفت‌وگوها با عربستان عنوان کردیم، اما ریاض گامی برای آن برنمی‌دارد.