رکورد مهدی حب درویش ورزشکار شهریاری در ارتفاعات توچال
رکورد مهدی حب درویش ورزشکار شهریاری در ارتفاعات توچال
شهریار- مهدی حب درویش توانست با ۷ و نیم کیلومتر روپایی زدن از ایستگاه یک تا ایستگاه ۷ تله کابین توچال رکورد جدیدی به خود اختصاص دهد.

به گزارش شهریاریها ، مهدی حب درویش ورزشکار شهریاری و رییس کمیته روپایی ایران با ثبت رکورد جدید در روپایی زدن در ارتفاعات توچال توانست رکورد جدیدی به خود اختصاص دهد.

رکورددار روپایی جهان توانست از ایستگاه یک تله کابین و ارتفاعات پایین تا نوک قله توچال مسیری حدود ۷ و نیم کیلومتر را روپایی بزند و بازهم رکورد جدید را از آن خود کند.

برای ثبت این رکورد شرایط ایمنی و تجهیزات لازم طراحی شده بود و پس از حدود ۵۰ دقیقه روپایی زدن در تله کابین درحال حرکت به ایستگاه ۷ رسید و این رکورد با موفقیت انجام شد و با ثبت این رکورد در کتاب گینس به صورت جهانی ثبت خواهد شد.