در حالی که بیت کوین هنوز با سقف شکنی و ثبت رکورد جدید فاصله دارد، اتریوم موفق به رکورد شکنی شد و از رکورد قبلی 4600 دلاری خود بسیار فراتر رفت.

در حالی که بیت کوین هنوز با سقف شکنی و ثبت رکورد جدید فاصله دارد، اتریوم موفق به رکورد شکنی شد و از رکورد قبلی 4600 دلاری خود بسیار فراتر رفت.