آژانس فضایی اروپا (ESA) با تصویب بودجه حدود 17 میلیارد یورویی به استقبال از برنامه‌های فضایی آینده خود می‌رود.
The post رکوردشکنی آژانس فضایی اروپا: تخصیص بودجه ۱۷ میلیارد یورویی برای محقق ساختن اهداف appeared first on دیجیاتو.

آژانس فضایی اروپا (ESA) با تصویب بودجه حدود 17 میلیارد یورویی به استقبال از برنامه‌های فضایی آینده خود می‌رود.

The post رکوردشکنی آژانس فضایی اروپا: تخصیص بودجه ۱۷ میلیارد یورویی برای محقق ساختن اهداف appeared first on دیجیاتو.