اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در هفته سوم اردیبهشت ماه 1401 صعودی شده و این رقم برای متاهلین به مرز 120 میلیون تومان رسید. اتفاقی که در نهایت موجب شد تانرخ سود وام مسکن در مرز 25 درصد قرار بگیرد. بالاترین نرخ سود وام مسکن در سال 1401….

اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در هفته سوم اردیبهشت ماه 1401 صعودی شده و این رقم برای متاهلین به مرز 120 میلیون تومان رسید. اتفاقی که در نهایت موجب شد تانرخ سود وام مسکن در مرز 25 درصد قرار بگیرد. بالاترین نرخ سود وام مسکن در سال 1401.