اقتصادنیوز: روند نرخ سود در بازارهای مالی در هفته پایانی بهار 1401 نشان می دهد در بازارهای بین بانکی نرخ سود ها رکوردزنی کرده و به بالاترین میزان خود در 6 ماه اخیر رسیده است. برخی از تحلیلگران معتقدند این رکوردزنی در افزایش نرخ سود می تواند در ادامه س…

اقتصادنیوز: روند نرخ سود در بازارهای مالی در هفته پایانی بهار 1401 نشان می دهد در بازارهای بین بانکی نرخ سود ها رکوردزنی کرده و به بالاترین میزان خود در 6 ماه اخیر رسیده است. برخی از تحلیلگران معتقدند این رکوردزنی در افزایش نرخ سود می تواند در ادامه سیاست ضد تورمی بانک مرکزی در هفته های اخیر باشد.