تحقیقات دانشمندان، شیوع بالای ریفلاکس در ایران را نشان می‌دهد بنابراین اصلاح سبک زندگی، می‌تواند از جمله سیاست‌های سلامت در ایران باشد.

تحقیقات دانشمندان، شیوع بالای ریفلاکس در ایران را نشان می‌دهد بنابراین اصلاح سبک زندگی، می‌تواند از جمله سیاست‌های سلامت در ایران باشد.