یک مطالعه جدید روی دوقلوهای همسان نشان می دهد رژیم گیاهخواری می تواند سلامت قلب افراد را به شدت بهبود بخشد.

یک مطالعه جدید روی دوقلوهای همسان نشان می دهد رژیم گیاهخواری می تواند سلامت قلب افراد را به شدت بهبود بخشد.