به گفته آکادمی اطفال آمریکا، رژیم‌های کم کربوهیدرات ممکن است رایج باشند، اما برای کودکان مبتلا به دیابت مناسب نیستند.

به گفته آکادمی اطفال آمریکا، رژیم‌های کم کربوهیدرات ممکن است رایج باشند، اما برای کودکان مبتلا به دیابت مناسب نیستند.