اقتصادنیوز: حمید صفت که متهم به قتل ناپدری‌اش بود، برای اولین بار در یک سریال تلویزیونی بازی می کند.

اقتصادنیوز: حمید صفت که متهم به قتل ناپدری‌اش بود، برای اولین بار در یک سریال تلویزیونی بازی می کند.