مسئول واحد هنری‌های تجسمی حوزه هنری استان قزوین گفت: رویداد هنری «ثمر» با محوریت تولید آثار هنری در زمینه المان‌های شهری، طراحی، گرافیگ و تصویرسازی در زمینه جمعیت به همت حوزه هنری استان قزوین برگزار می‌شود….

مسئول واحد هنری‌های تجسمی حوزه هنری استان قزوین گفت: رویداد هنری «ثمر» با محوریت تولید آثار هنری در زمینه المان‌های شهری، طراحی، گرافیگ و تصویرسازی در زمینه جمعیت به همت حوزه هنری استان قزوین برگزار می‌شود.