کمپ آموزشی رویداد ملی نوآوری مشارکت‌های اجتماعی در پهنه شمال شرق کشور از صبح امروز به میزبانی گرگان آغاز شد.

کمپ آموزشی رویداد ملی نوآوری مشارکت‌های اجتماعی در پهنه شمال شرق کشور از صبح امروز به میزبانی گرگان آغاز شد.