تیم های فوتبال النصر عربستان و اینترمیامی آمریکا در شهر ریاض به مصاف هم خواهند رفت.

تیم های فوتبال النصر عربستان و اینترمیامی آمریکا در شهر ریاض به مصاف هم خواهند رفت.