برگزاری دیداری دوستانه بین اینتر میامی و النصر عربستان به صورت رسمی اعلام شد.

برگزاری دیداری دوستانه بین اینتر میامی و النصر عربستان به صورت رسمی اعلام شد.