با وجود موضع گیری صریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه وی او دی‌ها به نفع تفسیر صداوسیما درباره کنترل پلتفرم‌های آنلاین پخش فیلم و سریال است، همزمان اقدامات متولیان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حکایت از عدم تس…

با وجود موضع گیری صریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه وی او دی‌ها به نفع تفسیر صداوسیما درباره کنترل پلتفرم‌های آنلاین پخش فیلم و سریال است، همزمان اقدامات متولیان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حکایت از عدم تسلیم شدن دارد.