الاهلی قطر از 2 بازیکن جدید خارجی‌اش رونمایی کرد.

الاهلی قطر از 2 بازیکن جدید خارجی‌اش رونمایی کرد.