باشگاه بارسلونا از البسه فصل آینده تیم فوتبال خود رونمایی کرد.

باشگاه بارسلونا از البسه فصل آینده تیم فوتبال خود رونمایی کرد.