علاوه بر بخش نمایشگاه که متشکل از آثار کودکان و نوجوانان تا 18 سال است، نشست‌هایی با موضوعاتی نظیر «کودک و موزه»، «هنر و کودکان با نیازهای ویژه»، «هنر چیدمان»، «هنر محیطی» و … برگزار می‌شود….

علاوه بر بخش نمایشگاه که متشکل از آثار کودکان و نوجوانان تا 18 سال است، نشست‌هایی با موضوعاتی نظیر «کودک و موزه»، «هنر و کودکان با نیازهای ویژه»، «هنر چیدمان»، «هنر محیطی» و ... برگزار می‌شود.