رونمایی از مدارک عمل جراحی مغزی مرحوم مهسا امینی در ۸ سالگی روی آنتن زنده را در این ویدیو ببینید.

رونمایی از مدارک عمل جراحی مغزی مرحوم مهسا امینی در ۸ سالگی روی آنتن زنده را در این ویدیو ببینید.