نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با انتشار تصویری از سفره هفت‌ سین وزارت خارجه آمریکا رونمایی کرد.

رابرت مالی در توئیتر خود نوشت: «وزارت خارجه برای نوروز آماده می‌شود. این هم پیش‌ نمایش».

وزارت خارجه آمریکا هر سال با برپایی سفره هفت‌سین، مراسمی…

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با انتشار تصویری از سفره هفت‌ سین وزارت خارجه آمریکا رونمایی کرد.رابرت مالی در توئیتر خود نوشت: «وزارت خارجه برای نوروز آماده می‌شود. این هم پیش‌ نمایش».وزارت خارجه آمریکا هر سال با برپایی سفره هفت‌سین، مراسمی برای نوروز برپا می‌کند.