رادار هرمز و شبیه‌ساز شمس با حضور فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش رونمایی شد.

رادار هرمز و شبیه‌ساز شمس با حضور فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش رونمایی شد.