صبح امروز نسخه جدید کوییک آر معرفی شد. کوییک آر پلاس هاچ بک اقتصادی است که با سطح امکانات رفاهی بیشتر نسبت به گذشته وارد خط تولید شده است.

صبح امروز نسخه جدید کوییک آر معرفی شد. کوییک آر پلاس هاچ بک اقتصادی است که با سطح امکانات رفاهی بیشتر نسبت به گذشته وارد خط تولید شده است.