تیم ملی ایران امروز مهم ترین دیدار تدارکاتی خود پیش از جام جهانی را برگزار خواهد کرد.

تیم ملی ایران امروز مهم ترین دیدار تدارکاتی خود پیش از جام جهانی را برگزار خواهد کرد.