رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما مصمم به پیگیری درخواست خود در قالب «تامین مالی سریع»، (RFI)، هستیم و دیروز نیز طی نامه‌ای به رئیس صندوق، این مطلب را تاکید کردم…

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما مصمم به پیگیری درخواست خود در قالب «تامین مالی سریع»، (RFI)، هستیم و دیروز نیز طی نامه‌ای به رئیس صندوق، این مطلب را تاکید کردم