رصد بازار خودرو نشان دهنده آن است که «سمند سورن پلاس» برای دومین هفته رکوددار رشد قیمت در بازار بود.

رصد بازار خودرو نشان دهنده آن است که «سمند سورن پلاس» برای دومین هفته رکوددار رشد قیمت در بازار بود.