رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در استان کرمان گفت: جبهه نیروهای انقلابی برای رسیدن به مجلسی انقلابی و به منظور رسیدن به وحدت در بین کاندیداها و توفیق بیشتر در معرفی کاندیدا، جبهه نیروهای انقلاب را شکل دادند که بعد به نام شورای ائتلاف تغییر نام داد و …

رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در استان کرمان گفت: جبهه نیروهای انقلابی برای رسیدن به مجلسی انقلابی و به منظور رسیدن به وحدت در بین کاندیداها و توفیق بیشتر در معرفی کاندیدا، جبهه نیروهای انقلاب را شکل دادند که بعد به نام شورای ائتلاف تغییر نام داد و این شورا از مردادماه امسال در مرکز استان و بعد در شهرستان ها تشکیل شد.