رییس اداره حفاظت محیط زیست آبادان با بیان اینکه میزان گردوغبار هم اکنون (ساعت ۱۰) به ۳۸۰ میکروگرم بر مکتر مکعب رسیده است گفت: این میزان، آلودگی ۳ برابری حد استاندار را در بر دارد….

رییس اداره حفاظت محیط زیست آبادان با بیان اینکه میزان گردوغبار هم اکنون (ساعت ۱۰) به ۳۸۰ میکروگرم بر مکتر مکعب رسیده است گفت: این میزان، آلودگی ۳ برابری حد استاندار را در بر دارد.